GEFONT Latest Publications

Trade Union Rights 2023 Labour Audit Report 2022 Thank You For Your Solidarity Women In Nepalese Trade Union Movement

Books & Periodicals
Posters and Campaigns
GEFONT Corporate ID
GEFONT Flag
Affiliates Flags

200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels

 

समग्र उद्योग ट्रेड यूनियन नेपाल (ह्वीन)

200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels

 

जुट, गार्मेन्ट, कार्पेट, टेक्सटायल मजदुर यूनियन-नेपाल (जुगकाटेमयू)

200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels   |   200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels

 

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन (नेयास्वमसं)

200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels

 

नेपाल अटोमेकानिक्स ट्रेड यूनियन (नाटु)

200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels

 

नेपाल रिक्सा चालक यूनियन (नेरिचायू)

200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels

 

नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर यूनियन (नेस्वहोमयू)

200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels

 

नेपाल ट्रेकिङ्ग, ट्राभल्स, रयाफ्टिङ्ग, एयरलायन्स मजदुर यूनियन (यूनिट्राभ)

200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels

 

नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघ (फापुन)

200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels

 

नेपाल स्वतन्त्र प्रेस मजदुर यूनियन (नेस्वप्रेमयू)

200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels

 

निजी तथा अावासीय विद्यालय शिक्षक-कर्मचारी यूनियन, नेपाल (प्याब्स्यु)

200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels

 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी यूनियन (बाफ्स्यु)

200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels

 

नेपाल बिजुली, पेन्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर यूनियन (क्यूपेक-नेपाल)

200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels

 

नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघ (नेस्ट)

200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels

 

नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनिनयन (नेस्टु)

200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels

 

नेपाल सफाई कर्मचारी यूनियन (नेसकयू)

200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels

 

नेपाल गृह श्रमिक ट्रेड यूनियन (हुन)

200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels

 

नेपाल नाई ट्रेड यूनियन (एनइबीटी)

200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels

 

राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी यूनियन, नेपाल (नाबुन)

200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels

 

नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी यूनियन (नेस्वाकयू)

200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels

 

नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघ (नेभा)

 

Gefont Logo

  |   200 x 300 pixels   |   400 x 600 pixels

 

स्पाेटस यूनियन नेपाल (सन)
Publication By Issues

Follow us on