GEFONT Videos

Videos Associated With GEFONT
S.No. Video Title Summary Operation
41 Gefont nepali NEWS_304 Watch
42 Gefont English NEWS_303. Gefont English NEWS_303. Watch
43 Gefont English NEWS_302 Gefont English NEWS_302 Watch
44 Gefont English NEWS _301 Gefont English NEWS _301 Watch
45 Gefont Nepali NEWS _301 Gefont Nepali NEWS _301 Watch
46 Madan Bhandari Madan Bhandari Watch
47 28 April 2022 28 April 2022 Watch
48 World Of Work _40 World Of Work _40 Watch
49 Ram Bahadur Bista Watch
50 World Of Work _39 World Of Work _39 Watch
51 Gefont English NEWS_298 Gefont English NEWS_298 Watch
52 International Youth Day 2021 International Youth Day 2021 Watch
53 बालश्रम बिरूद्ध बिश्व दिवस २०२१ बालश्रम बिरूद्ध बिश्व दिवसको सन्दर्भमा जिफन्ट महासचिब जनक चाैधरीकाे शुभकामना सन्देश Watch
54 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक स्मृती दिवस २०२१ (28 April 2021) अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक स्मृती दिवस २०२१ (28 April 2021) Watch
55 May Day 2021 Binod Shrestha May Day 2021 Binod Shrestha Watch
56 World of work _38 World of work _38 Watch
57 8 March 20221 8 March 20221 Watch
58 International Migrants Day 18 December 2020 International Migrants Day 18 December 2020 Watch
59 Gefont English NEWS_292 Gefont English NEWS_292 Watch
60 16 days of activism campaign on VAW ! 16 days of activism campaign on VAW ! Watch

Follow us on